Zariadenie, ktoré poskytuje pracovný prístup k nosnej konštrukcií mostných objektov a viaduktov.

Mostná plošina umožňuje kontrolu a údržbu cestných mostných objektov, so zaručením bezpečného, rýchleho a ekonomického prístupu, kde nie je umožnená montáž lešenia, alebo je naopak príliš nákladná.

14. november 2016 in ponuka

Ponuka

Ponuka prác vyplývajúcich z rozsahu voľnej živnosti 
(práce mimo správcovskej činnosti).

 

Letná údržba ciest, chodníkov, parkovísk 

 • Strojné zametanie
 • Strojné kosenie trávy
 • Krajnice, rigoly, priekopy - čistenie
 • Strojné umývanie ciest
 • Ručné čistenie komunikácií)- odstraňovanie nečistôt z ciest s ich odvozom
 • Čistenie spevnených krajníc od nánosov blata, štrku a iných nečistôt
 • Čistenie a zrezávanie nespevnených krajníc

Vybudovanie ciest

Vybudovanie chodníkov

Pokládka asfaltobetónu (jemný,stredný,obalené kamenivo) s odfrézovaním pôvodného krytu cesty a s vykonaním infiltračného spojovacieho postreku  Vialit.

Opravy ciest - výtlkov studenou technológiou JETPATCHER z kameniva frakcie 4/8 mm, 2/5 mm a asfaltovej emulzie Vialit O 65 K sa vykonáva špeciálnym strojným zariadením Jetpatcher. Táto technológia nevyžaduje frézovanie alebo zarezávanie výtlkov. Vypĺňa sa len nevyhnutne potrebný objem výtlku - bezodpadová technológia. Z toho dôvodu nevzniká žiaden vybúraný odpad a šetrí sa materiál. Technológia zaručuje zastavenie rozpadu okolia výtlku a dlhú životnosť vysprávky. Práce sa vykonávajú vo vysokej kvalite v zmysle platnej STN. Náplň jedného stroja Jetpatcher je cca 5 ton zmesi.

Dopravné značenie

 • Oprava a reparácia dopravného značenia
 • Realizácia vodorovného dopravného značenia - stredové a vodiace čiary
 • plošné značenie- prechody plastové,červenobiele
 • Bezpečnostné zariadenia na cestách -osadzovanie zvodidiel, smerových kolov, plastových stĺpikov

Údržba cestnej a ostatnej zelene 

 • Údržba a ošetrenie stromov
 • Výrub stromov s odvozom
 • Odstránenie nevhodných drevín

Zimná údržba 

 • Pluhovanie ciest 
 • Posyp inertným materiálom
 • Posyp chemickými prostriedkami
 • Odvoz snehu a ľadu
 • Čistenie po zimnej údržbe
 • Osádzanie zvislých dopravných značiek na zimnú údržbu
 • Osádzanie snehových kolov
 • Osádzanie snehových zábran

Zemné a výkopové práce 

 • Priekopy zemné hĺbenie, ukončenia rozkopávok.

Iná činnosť  

 • Budovanie detských dopravných ihrísk
 • Prenájom pozemku pre Vašu reklamu / reklamné pútače

Obhliadku s cenovou kalkuláciou Vám urobíme zadarmo.
Kontaktujte nás na tel. čísle 02/434 24 116
02/434 24 000 alebo e-mailom na adresu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.

 

Referencie

 • ŽSR
 • Billa s.r.o.
 • STV - Mlynská dolina
 • Stavar, s.r.o.
 • Multitech, s.r.o.
 • Skanská, a.s.
 • Kleinert, s.r.o.
 • PKB Invest
 • Obec Limbach
 • OÚ Veĺké Leváre
 • MÚ Stupava
 • OÚ Tomáśov
 • OÚ Gajary
 • AGRAM, s.r.o.
 • OÚ Jablonové
 • Mesto Senec 
 •  a iné...