Organizačná štruktúra spoločnosti

RCB, a.s., pôsobí v rámci Bratislavského samosprávneho kraja v rámci územného členenia v troch okresoch : Malacky, Pezinok, Senec, čomu je prispôsobená aj organizačná štruktúra spoločnosti: 

 

 Organizačná štruktúra spoločnosti

 

Orgány spoločnosti

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ                  

Mgr. Rastislav Gajarský

 

Predstavenstvo

Mgr. Rastislav Gajarský, predseda

Ing. Martin Munka, podpredseda

Ing. Dalibor Ciglan, člen

Ján Čimbora, člen

 

Dozorná rada

PhDr. Alžbeta Ožvaldová, predsedníčka                                 

Ing. Katarína Augustinič

JUDr. Štefan Gašparovič

Vojtech Šimon

Ing. Ján Karman