Organizačná štruktúra spoločnosti

RCB, a.s., pôsobí v rámci Bratislavského samosprávneho kraja v rámci územného členenia v troch okresoch : Malacky, Pezinok, Senec, čomu je prispôsobená aj organizačná štruktúra spoločnosti: 

 

Organizačná štruktúra spoločnosti

Organizačná štruktúra spoločnosti
Organizačná štruktúra spoločnosti

 

PREDSTAVENSTVO

Členovia predstavenstva

JUDr.Milan Valašík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

RNDr. Ing. Marián Viskupič, podpredseda predstavenstva

Ing. Dalibor Ciglan, člen predstavenstva

 

DOZORNÁ RADA 

Členovia dozornej rady

PhDr. Alžbeta Ožvaldová, predseda dozornej rady

Ing. Katarína Augustinič, člen dozornej rady

JUDr. Štefan Gašparovič, člen dozornej rady

Ing. Ján Karman, člen dozornej rady

Vojtech Šimon, člen dozornej rady

 

VEDENIE SPOLOČNOSTI

JUDr. Milan Valašik, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. 

Jaroslav Kuklovský, riaditeľ úseku pre výrobu a údržbu 

Ing. Miroslav Štefánik, ekonomický riaditeľ