História

Už od roku 1962 sa píše história našej spoločnosti. Najskôr to bola Okresná správa ciest Bratislava-vidiek so štyrmi strediskami: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky - ako rozpočtová organizácia, s činnosťou správy a údržby ciest I., II. a III. triedy v bývalom okrese Bratislava - vidiek.

Od 1.1.1996 sme sa stali jednou z 36 vnútorných organizačných jednotiek Slovenskej správy ciest so sídlom Bratislava, Miletičova 19, s názvom Slovenská správa ciest, Správa a údržba Bratislava - okolie, rozpočtová organizácia.

Vznikom vyšších územných celkov sme ako rozpočtová organizácia prešli dňom 1.1.2004 pod Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je vlastníkom ciest II. A III. triedy, s názvom Regionálne cesty Bratislava.

Cesty I. triedy ostali vo vlastníctve štátu a v správe SSC.

 

Viac z tejto kategórie: Charakteristika spoločnosti »