Meno Pozícia
Regionálne cesty Bratislava, a.s.
Mgr. Rastislav Gajarský Generálny riaditeľ a.s.
Simona Holzmannová Sekretariát
Bc. Miloslava Podmajerská Vnútorná kontrola a riadenie kvality
Andrea Šedivá Referát ľudských zdrojov
Martin Jančovič Doprava
Ivan Jalč Referát zvláštnych úloh
JUDr. Jozef Hentek Oddelenie verejného obstarávania Vedúci oddelenia
Ing.Elena Sokolová Oddelenie verejného obstarávania
BC. Adam Bačinský Oddelenie verejného obstarávania
Mgr. Tomáš Čajda Oddelenie verejného obstarávania
Jaroslav Kuklovský Úsek pre výrobu a údržbu, Riaditeľ úseku
Viera Jarošova Vedúca strediska Pezinok – Centrálny dispečing
Ivan Kováč Vedúci strediska Malacky
Vojtech Šimon Vedúci strediska Senec
Oľga Noskovičová Oddelenie správy a investícií, Vedúca oddelenia
Alena Vašíčková Referát správy majetku
Elena Šoltésová Referát technických zamestnancov
Ing. Zuzana Nagyová Referát technických zamestnancov
Ing. Viktória Ješková Referát technických zamestnancov