Meno Pozícia
Regionálne cesty Bratislava, a.s.
Ing. Miroslav Štefanik Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Jaroslav Kuklovský Riaditeľ úseku pre výrobu a údržbu
Mária Rajtová Tajomník, hovorca
Mgr. Miriam Voltemarová Sekretariát
Andrea Šedivá Personálne oddelenie
JUDr. Jozef Hentek Verejné obstarávanie
Ing.Elena Sokolová Verejné obstarávanie
Ivan Jalč ÚO
Alena Vašíčková Úsek OSI-majetkové
Viera Jarošová Vedúca strediska Pezinok – Centrálny dispečing
Elena Šoltésová Úsek OSI
Ing. Martin Samek Úsek OSI
Oľga Noskovičová Vedúca OSI
Martin Jančovič Doprava
Ing. Zuzana Nagyová Úsek OSI
Ing.Richard Sivák Kalkukácie, fakturácie, objednávky
Ján Voltemar Doprava
Zdenka Vaňová Ekonomický úsek
Mgr. Veronika Šlezingerová Ekonomický úsek