Zimná údržba

  • Posyp vozoviek 
  • Odstraňovanie snehu 
  • Dispečersko-spravodajská 
  • Služba + pohotovosť 
  • Činnosť k zabezpečeniu ZÚ 
  • Zimné značenie a ochrana pred závejmi
  • Čistenie ciest po ZÚ 
  • Iné práce pri ZÚ
Viac z tejto kategórie: « Bežná údržba