Okres Bratislava - cestné komunikácie v správe RC BA komplet

Cestná siet Slovenskej Rupubliky, Okres Bratislava - cestné komunikácie v správe RC BA komplet