III/1113 - Revitalizacia - Malacky intravilán

Dobrý deň

Regionálne cesty Bratislava pripravujú ďalšiu etapu revitalizácie cesty III/1113 – Malacky – Rohožník.

III. úsek revitalizácie cesty III/1113 sa nachádza v intraviláne mesta Malacky v km 0,030 (križovatka s cestou II/590 – Gajdár) až km 1,190 (križovatka s miestnou komunikáciou Písniky).

V prílohe sa nachádza projekt organizácie dopravy platný počas revitalizácie uvedeného úseku. Ulica Duklianskych hrdinov bude zjednosmernená v smere z Malaciek do Rohožníka, s obchádzkovou trasou v smere Rohožník – Malacky po miestnych komunikáciách Písniky – Hlboká – Hurbanova. Revitalizácia cesty bude realizovaná v polovičnom profile cesty, v I. fáze v ľavom jazdnom pruhu v smere Malacky – Rohožník.

Vjazd do Nemocnice Malacky bude počas celej doby revitalizácie cesty III/1113 zabezpečený.

Autobusy spoločnosti Slovaklines budú premávať po uvedenej obchádzkovej trase po miestnych komunikáciách.

Termín revitalizácie od piatku 13.9.2019 do nedele 20.10.2019.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.