Vedeli ste, že:

  • cestné komunikácie sa rozdeľujú na diaľnice (D), rýchlostné cesty (R) a cesty I., II. a III. triedy?
  • cesty I. triedy vlastní (až na výnimky) štát, v Bratislave ich vlastní hlavné mesto a sú to cesty, ktoré majú význam najmä pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu, prepájajú sídla krajov a prepojenia hraničných priechodov?
  • cesty II. a III. triedy vlastní kraj (okrem území miest Bratislava a Košice) a označujú sa troj-, resp. štovrčíselným označením (napr. II/501 a III/1118)?
  • cesty II. triedy sú cesty, ktoré majú význam najmä pre dopravu medzi krajmi a okresmi? 
  • cesty III. triedy majú spravidla miestny význam, spájajú obce s cestami vyšších tried?
  • cesty označované písmenom E (E50, E75...) sú súčasťou medzinárodnej cestnej siete vytvorenej na základe medzinárodných dohôd?
  • diaľnice, rýchlostné cesty a niektoré cesty I. triedy vlastní Národná diaľničná spoločnosť od roku 2005?

Nevedeli ste? Tak sme radi, že už viete  :)

Galéria obrázkov