II/503-022 – Most Malacky

Na jeseň 2018 plánujeme vybudovať obchádzkovú trasu potrebnú počas rekonštrukcie mosta II/503-022 v intraviláne mesta Malacky. Rekonštrukcia mosta je uvažovaná z odstránením nevyhovujúcej nosnej konštrukcie mostného objektu, sanácie spodnej stavby a zhotovenia novej spriahajúcej železobetónovej nosnej konštrukcie. Rekonštrukčné práce si vyžiadajú presmerovanie dopravy na obchádzkovú trasu v tesnej blízkosti mosta na cca. 4 mesiace.