III/1062 – Nová Dedinka

V termíne Jún 2018 až December 2018 sa realizuje výstavba okružnej križovatky ciest III/1062 a III/1065 v obci Nova Dedinka. Pôvodná priesečná križovatka bola kritickou nehodovou lokalitou. Vybudovanie okružnej križovatky výrazne pomôže zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky v danej lokalite. Práce na výstavbe si vyžiadajú obmedzenie cestnej dopravy v danom uzle, s prejazdom po obchádzkových trasách vyznačených dočasným dopravným značením.