Vytlačiť túto stránku

Rekonštrukcia cesty III/1082, aktualizované 09.08.2017

Revitalizácia cestného telesa cesty III/1082 medzi obcami Slovenský Grob a Chorvátsky Grob – Čierna Voda
Rekonštrukčné práce I. etapy na predmetnej ceste III/1082 prebiehajú podľa platného harmonogramu. V rámci II. etapy bude umožnený prístup obyvateľom miestnej časti Malý Raj od obce Slovenský Grob, pričom rekonštrukčné práce sa presunú na úsek cesty III/1082 Malý Raj – križovatka ciest III/1082 a III/1059 – v Chorvátskom Grobe – Čiernej Vode (OC Monar). Zhotoviteľ predpokladá začatie druhej etapy v 33. týždni, s celkovou platnou uzávierkou do 15. septembra.


Regionálne cesty Bratislava a.s. ako správca ciest II. a III. tried v Bratislavskom kraji, plánuje rekonštrukciu cesty III/1082 v km 0,000 (križovatka s cestou III/1083 v Slovenskom Grobe, okr. Pezinok) až 2,800 (križovatka s cestou III/1059 v Chorvátskom Grobe, miestna časť Čierna Voda, okr. Senec).

Predmetom rekonštrukcie je revitalizácia cestného telesa pozostávajúca z odfrézovania poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, recyklácie vozovkových vrstiev za studena  na mieste s cieľom zvýšenia únosnosti vozovky, reprofilovania odvodňovacích priekop pozdĺž cesty, vybudovanie nových nespevnených krajníc, zhotovenie nových asfaltobetónových vrstiev vozovky, realizácie nového vodorovného a zvislého dopravného značenia.

Rekonštrukčné práce si vyžiadajú celkovú uzávierku dopravy na ceste III/1082 v km 0,000 až km 2,800 s termínom začatia prác 26.7.2017, s predpokladanou dobou realizácie 3 mesiace.

Schválená obchádzková trasa povedie v smere Pezinok – Slovenský Grob – Chorvátsky Grob – Čierna Voda – Vajnory. Žiadame vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. 

Mária Rajtová