Mobilná mostná plošina - BARIN ABC 60 L

DSC 0045

Mostná plošina umožňuje kontrolu a údržbu cestných mostných objektov, so zaručením bezpečného, rýchleho a ekonomického prístupu, kde nie je umožnená montáž lešenia, alebo je naopak príliš nákladná.

Efektivita zariadenia spočíva v rozložení z prepravnej polohy vyškoleným technikom do pracovnej polohy do piatich minút. Po rozložení je umožnený bezpečný a chránený prístup osôb s technikom na plošinu pod nosnú konštrukciu mostného objektu. Zabudovaným komunikačným systémom technik v kabíne vozidla potvrdzuje možnosť pohybu zariadenia vpred a vzad po mostom objekte podľa potreby technika na pracovnej plošine.

Ovládanie a pohyb mostnej plošiny je umožnený pomocou hydraulického systému. Núdzový systém tvorený elektrickým čerpadlom v prípade potreby umožňuje zariadenie poskladať do prepravnej polohy.

“Prídavná nadstavba“ dodatočne inštalovaná na plošine umožňuje prístup pracovníkov medzi nosníky nosnej konštrukcie.

Vďaka svojej vysokej univerzálnosti a výkonom je BARIN ABC 60 L ideálne zariadenie pre prehliadky a správu mostných objektov.

Text k pracovnej schéme (to sú tie kľúčové vlastnosti/ parametre vozidla):

6,0 m dĺžka plošiny
1,0 m šírka plošiny
300 kg maximálne zaťaženie plošiny
150 kg maximálne zaťaženie vysunutej plošiny
135° rozsah otáčania pod mostom
4,65 m maximálna pracovná hĺbka
1,5 m maximálne preklenutie chodníka
1,6 m maximálna výška zábradlia
2,1 m požadovaný priestor na moste
3 500 kg celková hmotnosť zariadenia