Oprava mosta III/0624-001 Igram - Čataj

Jún – August 2016 - PRIEČINOK „23“

 

Oprava poškodeného mosta III/0624-001 v extraviláne medzi obcami Igram a Čataj nad diaľnicou D1. Realizované práve pozostávali z odstránenia poškodených ríms, otryskania zvetraného betónu, sanácie ríms, podpier a nosnej konštrukcie, opravy mostných záverov a chodníkov na moste.