Oprava mosta III/06111-002A Blatné - Čataj

Jún – August 2016 - PRIEČINOK „21“

 

Oprava poškodeného mosta III/06111-002A v extraviláne medzi obcami Blatné a Čataj nad diaľnicou D1. Realizované práve pozostávali z odstránenia poškodených ríms, otryskania zvetraného betónu, sanácie ríms, podpier a nosnej konštrukcie, opravy mostných záverov a chodníkov na moste.