Vytlačiť túto stránku

Revitalizácia cestného telesa cesty III/1095 (III/5042) – Báhoň

Máj 2016 - PRIEČINOK „18“

 

Revitalizácia cesty III/1095 v intraviláne obce Báhoň pozostávajúce z odfrézovania poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, recyklácie konštrukčných vrstiev vozovky za studena na mieste s pridaním hydraulického spojiva (cement + vápno), pokládky nových asfaltobetónových vrstiev vozovky, sanácie poškodených priepustov, obnovenia odvodňovacích priekop, realizácie nového vodorovného dopravného značenia, osadenia nových bezpečnostných zariadení – zvodidiel a orezu krovín s cieľom sprehľadnenia rozhľadových pomerov.