Oprava poškodeného priepustu na ceste III/1059 – Chorvátsky Grob – Čierna Voda

August – september 2016 - PRIEČINOK „17“

 

Oprava poškodeného priepustu na ceste III/1059 v extraviláne medzi obcou Chorvátsky Grob a miestnou časťou Čierna Voda pozostávajúca zo sanácie poškodených ríms, odstránenia poškodeného zábradlia, osadenia nových bezpečnostných zariadení – zvodidiel, sanácie poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky.