Oprava poškodeného priepustu na ceste III/1086 – Pezinok - Šenkvice

August 2016 - PRIEČINOK „16“

 

Oprava poškodeného priepustu na ceste III/1086 v extraviláne medzi mestom Pezinok a obcou Šenkvice pozostávajúca zo sanácie poškodených ríms, odstránenia poškodeného zábradlia, osadenia nových bezpečnostných zariadení – zvodidiel, sanácie poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky.