Oprava mosta III/50317-002 – Závod - extravilán

Október – november 2015 - PRIEČINOK „15“

 

Oprava poškodeného mosta III/50317-002 v extraviláne medzi obcou Závod a Lakšárska Novou Vsou na ceste III/1169, pozostávajúca zo sanácie poškodených ríms, zhotovenia nových mostných krídel, odstránenia poškodeného zábradlia, osadenia nových bezpečnostných zariadení – zvodidiel, sanácie poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky.