Vytlačiť túto stránku

Oprava poškodeného priepustu na ceste III/235 v intraviláne obce Láb

september 2014 - PRIEČINOK „3“

Oprava poškodených čiel sanovaného priepustu odbúraním poškodeného prostého betónu, realizovaným nových ríms, nahradením poškodeného zábradlia novým, výmenou vrstiev vozovky novým asfaltobetónovým krytom vozovky.