Letná údržba ciest, chodníkov, parkovísk

Letna udrzba ciest chodnikovparkovisk
  • Strojné zametanie, kosenie trávy, umývanie ciest
  • Ručné čistenie komunikácií - odstraňovanie nečistôt z ciest s ich odvozom
  • Čistenie spevnených krajníc od nánosov blata, štrku a iných nečistôt
  • Čistenie a zrezávanie nespevnených krajníc
  • Čistenie krajníc, rigolov, priekop

   Vybudovanie ciest

   Vybudovanie chodníkov

   Pokládka asfaltobetónu ( jemný,stredný,obalené kamenivo) s odfrézovaním pôvodného krytu cesty a s vykonaním infiltračného spojovacieho postreku  Vialit.

   Opravy ciest- výtlkov studenou technológiou JETPATCHER
 z kameniva frakcie 4/8 mm, 2/5 mm a asfaltovej emulzie Vialit O 65 K sa vykonáva špeciálnym strojným zariadením Jetpatcher. Táto technológia nevyžaduje frézovanie alebo zarezávanie výtlkov. Vypĺňa sa len nevyhnutne potrebný objem výtlku - bezodpadová technológia. Z toho dôvodu nevzniká žiaden vybúraný odpad a šetrí sa materiál. Technológia zaručuje zastavenie rozpadu okolia výtlku a dlhú životnosť vysprávky. Práce sa vykonávajú vo vysokej kvalite v zmysle platnej STN. Náplň jedného stroja Jetpatcher je cca 5 ton zmesi.

   Dopravné značenie

  • Oprava a reparácia dopravného značenia
  • Realizácia vodorovného dopravného značenia - stredové a vodiace čiary
  • plošné značenie - prechody plastové, červenobiele
  • Bezpečnostné zariadenia na cestách -osadzovanie zvodidiel, smerových kolov, plastových stĺpikov