Dotácie BSK pomohli zrealizovať opravy miestnych komunikácií

Opravy ciest

Dotácie  Bratislavského samosprávneho kraja pomohli zrealizovať opravy miestnych komunikácií mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Regionálne cesty Bratislava a.s. ako správca ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve BSK v súlade so Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z viac...rozpočtu BSK a uznesením zastupiteľstva BSK č. 52/2016 zo dňa 10.6.2016 zabezpečili opravu miestnych komunikácií v správe mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Každá z mestských častí Bratislavy získala opravy v hodnote takmer 50 tisíc €.
Vďaka Bratislavskej župe cesty v mestských častiach Bratislavy získali tento rok investície za viac ako 800 tisíc €. Tá okrem toho , že pravidelne investuje finančné prostriedky do opráv ciest, ktoré sú v jej správe, mestám aj obciam ktorých rozpočet na opravy nestačí, pomáha aj takouto formou.
Starostovia jednotlivých mestských časti si vytipovali ulice, ktoré opravu potrebovali najviac a BSK hradil cenu ich rekonštrukcie.

 

 
Čunovo    Sochorova ul.
Pod kostolom 
Devín   Hradná ul.
Mládežnická ul.
Devínska Nová Ves   Novoveská
Na Grbe
Na Vyhliadke
Dúbravka   Trhová ul.
Jarovce   kr. Rastlinná ul.
Kôstková ul.
Rastlinná ul.
Karlova Ves   ul. Hany Meličkovej
Lamač   Havelkova ul.
ul. Pod Zečákom
Nové Mesto   Hálková ul.
Petržalka   Holičská ul.
kr. Ševčenkova ul.
Belinského ul.
Podunajské Biskupice   Petofiho ul.
Machova ul.
ul. Pri trati
Rača   Stupavská ul.
Rusovce   Gerulatská ul.
Cesta pri pošte
Cesta pri kostole vpravo
Ružinov   Kostlivého ul.
Staré Mesto   Moskovská ul.
Vajnory   Roľnícka ul.
Baničova ul.
Šaldova ul.
Vrakúňa   Železničná
Záhorska Bystrica   ul. Jána Raka
Tešedíkova ul.
Cesta pri kostole