Tip pred prázdninami

www.zjazdnost.sk
je web Slovenskej správy ciest, na ktorý správcovia cestnej siete oznamujú informácie o stave vozovky. Verejnesť si tu môže online pozrieť, ako to na slovenských cestách vyzerá. Šťastnú cestu, priatelia